Winnica

Winnica ZADORA została założona w Szczepanowicach nad Dunajcem w 2007 roku.

Prezentacja winnicy: Uprawianie winorośli w bardzo ograniczonej ilości rozpoczęliśmy w czasie urlopów spędzanych w Szczepanowicach nad Dunajcem, gdzie mamy domek z ogrodem o powierzchni 30 arów. Była to odskocznia od wykonywanej pracy zawodowej. Praca i obserwacje jej efektów okazały się na tyle fascynujące, że postanowiliśmy założyć winnicę z prawdziwego zdarzenia i w przyszłości podjąć produkcję wina na nieco większą skalę. Udało się zakupić pod winnicę bardzo korzystnie usytuowaną działkę gruntu. Dalsze inwestycje mają zagwarantować odpowiednio wysoki poziom prowadzenia winnicy i produkcji wina.

Powierzchnia winnicy: w roku 2007 – 0,2 ha, w roku 2009 powiększona o 0,3 ha, jest możliwość powiększenia do ogółem 2 ha.

Lokalizacja winnicy: 280 m npm., od strony północnej winnica jest osłonięta wzniesieniem terenu, od strony wschodniej i zachodniej osłona w formie drzew i krzewów. Winnica jest ogrodzona.

Kierunek i nachylenie stoku: Stok południowy, nachylenie w części dolnej – średnie 10%, w części górnej – średnie 4%.

Typ gleby: pylisto – gliniasto – piaszczysto – ilasta, kategoria agronomiczna gleby – ciężka, kwasowość pH – 6,88.